Litt om oss i Malermester K-A. Kjeldsberg

Vi tar på oss oppdrag for borettslag,sameier, private, nybygg, næringseiendom, samt kommunale/offentlige. Vi setter kundene i fokus og er ikke fornøyd før kunden er fornøyd.Kjell-Arne Kjeldsberg

daglig leder
Malermester
Malersvenn : 1984
Malermester: 1986
39 års erfaring i malerfaget.


Tom Kjeldsberg

Malersvenn
27 års erfaring i malerfaget.

Øyvind Johnsen

Malersvenn
26 års erfaring i malerfaget.


Stian Lien Sætereng

Malersvenn
15 års erfaring i malerfaget.

Charlotte Berg

Malersvenn
Eivind Kjeldsberg

Hjelpearbeider

Malermester Kjell-Arne Kjeldsberg AS er en mesterbedrift
De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár! Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene. 
Til Mesterbrevnemda KLIKK HER


Sentral godkjenning
Et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven


MLF
Har medlemsbedrifter i alle fylker. Disse er organisert i laug eller foreninger, som i hovedsak omfatter et og i noen tilfeller to fylker. Finmark har ikke eget laug, men har felles laug med nabofylket.
Til MFL KLIKK HER


FFV
Har utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og skal besørge at den er operativ og ajourført. Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer. FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.
Til FFV's hjemmesider


Miljøfyrtårn
Er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter.Miljøfyrtårn støttes av Miljøverndepartementet.
Til Miljøfyrtårnets hjemmesider
Levert av  
mangadexmangadex