Innvendig maling

Hvorfor ikke bruke penger på proffesjonell hjelp når du har betalt flere millioner kr for et nytt hus.Er det klokt å spare inn den femprosenten som malingsarbeidene utgjør av totalkostnaden på ditt nye hus, ved å utføre dette selv? Vi har sett mye dårlige resultat av egeninnsats og tenk på at det som koster minst i et nybygg er det som vises best.


Vi er behjelpelig med råd om materialvalg, farger etc, og gir deg et komplett tilbud på ferdig arbeid etter ditt eget ønske.

Vannskader
Vi arbeider mye med istandsetting av leiligheter etter vannskader. 
Vi har fuktmålere både for betong og tre samt avfukter til uttørking av nedfuktede materialer.

Rehabilitering/oppussing
Disse arbeidene krever som regel mye av fagmannen. Spesiellt ved vurdering av underarbeider (hva som må til av avriving av eksisterende tapeter, sparkling e.t.c.) før ny veggbekledning legges på. Vi har lang erfaring med slike jobber og vi tar aldri snarveier som kan få fatale konsekvenser for kvaliteten på ferdig arbeid. Vi vet hva det vil si å jobbe i et fullt ut bebodd hus og innretter oss etter det. Vi har slipeutstyr med avsug.

Maling av panel
I løpet av det siste året har vi hatt mange hendvendelser vedrørende maling av gammelt ubehandlet panel. Inntill nylig har vi behandlet dette med oljebaserte produkter, noe som har ført til nesten ubeboelige hus pga. lukt og ubehag. Vi har i løpet av det siste året prøvd nye vannbaserte produkter og resultatet har vært oppsiktsvekkende bra. Behandling har vært som følger: Kvistlakk av mørke kvister, 1 strøk isoler/sperrgrunning, 2 gang flekksparkling, filsing og 2 strøk lady panel V 15, innklusive fuging av sprekker. Dette er produkter som tørker fort, har minimalt med lukt men som samtidig krever mere av utførelsen. Ta kontakt for pristilbud.
Levert av  
mangadexmangadex